Müdürün Mesajı

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tayfun KaynaşSevgili Gençler;

Mesleki eğitimde Türkiye’nin ve Dünya’nın en önemli sorunlarından biri uygulama desteğinin zayıf olmasıdır.

Eğitim alanındaki çeşitli kurumlarda, günümüzde işyeri uygulamaları veya staj adlarıyla başlatılan çalışmalar, aslında üniversite ve sektör arasındaki işbirliğinin ilk adımı sayılır. Bu işbirliği hiç kuşkusuz yalnızca istihdam alanında değildir.  İstanbul’un Avrupa Yakasında bulunan üç büyük organize sanayi bölgesiyle yaptığımız anlaşmalar, işyeri uygulamaları, mezuniyet sonrası istihdam ve araştırma-geliştirme çalışmaları açısından karşılıklı olanaklar sağlamaya başlamıştır.

 İKÜ TBMYO, altısı örgün eğitim, ikisi ikinci öğretim olmak üzere toplam sekiz programdan oluşmaktadır. Açılan her programın gereksinimi olan laboratuvar, stüdyo, atölye gibi olanakları alana yönelik olarak hazırlanmıştır. Şu sırada bir MAC, 3 PC laboratuvarı, 1 TV stüdyosu, 1 kurgu atölyesi, analog ve dijital elektronik laboratuvarları, PLC laboratuvarı her an öğrencilerimizin eğitimine hizmet için hazır beklemektedir.

 Öğretim elemanlarımız,  Dünya’daki en son gelişmeleri izler ve akademik disiplin çerçevesinde alanlarıyla ilgili uygulamalarda yetkinliklerini arttırırlar. Bunun yanı sıra yine sektörden yerli ve yabancı uygulamacılarla yaptığımız konferans, seminer ve çalıştaylarla da öğrenci-sektör arasındaki bağları güçlendirmeye devam etmekteyiz.

Bütün bunların yanında verdiğimiz eğitimin uluslararası kuruluşlarca onaylanması, denetlenmesi yani akreditasyon sürecine yönelik çalışmalara da başlamış bulunmaktayız.
İstanbul Kültür Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mezunlarımız kamu ve özel sektörün yetkin işgücü gereksinimlerini karşılamak için yetiştirilmektedir. Alanlarıyla ilgili proje hazırlama, geliştirme ve yönetme konusunda da sektörde söz sahibi durumdadırlar.

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Kaynaş